Börja med att gå till Inställningar > Frakt och leverans

Gå in på leveransmetoden "Standardleverans" som vi lagt in i ditt admin:

...eller klicka på knappen "+ Ny leveransmetod" för att skapa en ny metod:

Under fliken "Egenskaper" fyller du i namn, exempelvis "Posten", "DHL" eller "Hämta i butik". På "Beskrivning" kan du fylla i vilka öppettider som gäller eller annan information om leveransmetoden. Både namn och beskrivning syns i kassan.

Bocka i om det ska vara fraktfritt över ett visst belopp och se till metoden är aktiv.

Om du vill tillåta betalning mot postförskott på leveransmetoden bockar du i det.
Välj vilket land som ska kunna betala mot postförskott ska gälla för (du kan endast ange ett land). Om du vill att postförskott ska gälla i flera länder behöver du skapa en leveransmetod för varje land.

Glöm inte att spara.

Under fliken "Frakttariffer" skapar du avgifter för leveransmetoden:

Du måste alltid ha minst en frakttariff. Om du vill att det ska vara olika fraktavgifter inom olika områden och/eller länder kan du skapa flera frakttariffer, t.ex. "Sverige", "Norden", "Inom EU", "Icke EU-länder" osv. 

Som namn bör du ange ett land eller en region, t.ex. Sverige. Namnet visas aldrig för besökarna utan endast för butiksadministratören.

Ange en momssats för tariffen. 

Generella inställningar för moms hittar du här: Inställningar > Moms. Har du inte angett vilken moms som ska gälla för frakt där, används standardmomsen för fraktavgifter (25%).

Under "Avgifter" anger du en eventuell avgift för frakttariffen.

Klicka på "Lägg till" för att spara tariffen.

Om du har vikt inlagd på dina artiklar kan du ange olika viktintervaller i tariffen. Du kan läsa mer om det här

Under fliken "Koppla tariff till leveransadress" kopplar du dina tariffer mot olika länder och/eller områden:

Om du vill ställa in per land kan du sätta standardtariffen till "Ingen leverans". Sedan gör du inställningar för respektive region eller land.

Exempel: Om butiken endast ska leverera inom Sverige sätter du standardtariffen till "Ingen leverans":

Under "Länder inom EU" väljer du sedan tariffen för Sverige i rullistan:

Glöm inte att spara. 

Nu levererar du endast till Sverige. 

Om du inte vill att samtliga länder ska dyka upp i kassan går du till Inställningar > Kassa och bockar i "Visa enbart länder dit leverans erbjuds":

Om du har PLUS dyker det upp ytterligare en flik som heter "Koppla till kundgrupper".

Om du skapat leveransmetoden för en specifik kundgrupp kan du välja den kundgruppen här:

Nu dyker leveransmetoden upp endast för den här kundgruppen.Hittade du svaret?