Här kan du se en film (utan ljud) om hur du exporterar och importerar artiklar i Textalk Webshop:

Innan du exporterar bör du se över exportinställningarna (”Inställningar → Generellt → Exportinställningar”).

För att exportera butikens sortiment går du till ”Sortiment → Exportera”. Kryssa för de egenskaper du vill ska finnas med i filen. Exporten sparas som en textfil på din dator och går att öppna och redigera i t.ex. Excel eller LibreOffice Calc.

Vid export och import gäller generellt: 0 = nej, 1 = ja för de värden som är av ja/nej-typ.

Tips och felsökning

Filen öppnas fel

Om allt ligger ”huller om buller” och inte kolumnvis när man öppnat exportfilen har man valt fel avgränsare. Om å,ä,ö och andra bokstäver har bytts ut mot ”konstiga” tecken och symboler har man även valt fel teckenkodning. I exemplet nedan är både avgränsare och teckenkodning fel.

Man kan lösa detta på två sätt:

 • Se över exportinställningarna (inställningar > generellt) och ändra avgränsare och teckenkodning. Exportera sedan om filen. Nu bör den öppnas korrekt.

- Välj hur kalkylprogrammet ska öppna filen. I Calc får man alltid en fråga om hur man ska öppna filen.

 1. Välj teckenkodning.

2. Välj avgränsare.
3. Förhandsgranskning på hur filen kommer se ut när den öppnas.

I detta fall ser man redan i tredje rutan att informationen inte ligger i kolumner samt att texten ”Inköpspris” på första raden innehåller felaktiga tecken.

För att öppna filen korrekt i detta exempel måste vi ändra:

 1. teckenkodning till ”UTF-8”,

2. avgränsaren till kommatecken.
3. Nu ser vi i förhandsgranskningen att det ser korrekt ut.

När vi sedan öppnar filen ser det bra ut:

Pris med decimal får punkt istället för kommatecken

För svenska språket används kommatecken som decimalavskiljare i priser. För exempelvis engelska är det istället punkt.

Om du öppnar exportfilen och prisernas decimalavskiljare är punkt istället för komma behöver du byta avgränsare i exportinställningarna. Om du använder semikolon som avgränsare kommer kommatecknet att användas som decimalavskiljare. Använder du kommatecken som avgränsare blir istället decimalavskiljaren punkt.

I exemplet nedan är ”kommatecken” vald som avgränsare.

I exemplet nedan är ”semikolon” vald som avgränsare.

Första nollan försvinner i vissa kolumner

Ibland börjar artikelnummer och/eller andra fält med en nolla och följt av andra siffror. Vissa kalkylprogram tolkar automatiskt fält som endast innehåller siffror som tal och då försvinner den inledande nollan när man öppnar filen. För att förhindra att detta inträffar måste vi tala om för programmet att kolumnerna ska tolkas som text och då kommer nollan vara kvar. Det gör vi innan vi öppnar filen i Calc.

1. Klicka på kolumnrubriken som innehåller inledande nollor för att markera kolumnen.
2. Välj sedan ”Text” i rullisten.

När filen öppnas finns de inledande nollorna kvar.

Exportera fler egenskaper

Det finns ett annat sätt att exportera som låter dig få med ytterligare värden, dvs. fler kolumner i exportfilen. Genom att helt enkelt kopiera adressen nedan och klistra in den i webbläsarens adressfält kan du exportera alla standardvärden samt artikelbeskrivningar.

https://shop.textalk.se/se/editor/articles_export.php?op=export&export_charset=ISO-8859-1&fields=standard;text

Genom att redigera adressen kan du exportera samtliga värden i tabellen nedan. Använd semikolon (;) som avskiljare.

 • `standard  - Alla standardkolumner, markerade med asterisk (*)
 • artnr - Artikelnummer                           
 • name  - Artikelnamn
 • text  - Artikelbeskrivning
 • price  - Ordinarie pris
 • extraprice  - Extrapris
 • purchaseprice  - Inköpspris
 • retailprice  - Rekommenderat cirkapris (endast vissa butiker)
 • unitprice  - Jämförpris (endast vissa butiker)
 • vatpercentage  - Momssats
 • unit  - Enhet
 • weight  - Vikt
 • sold  - Antal sålda
 • usestock  - Lagerhantering (0/1)
 • stock - Lagersaldo
 • stockwarning  - Lagervarning (0/1)
 • stocklimit  - Antal kvar i lager då varning skickas ut
 • stockallowunstockedorder  - Tillåt beställningar även om artikeln är slut i lager (0/1)
 • notforsale  - Enbart för visning (0/1)
 • stockhideunstocked  - Dölj artikeln om lagret är slut (0/1)
 • stockdisplaycount  - Visa lagersaldo eller lagermeddelande (0/1)
 • stockpile  - Namn på lagerplats (endast vissa butiker)
 • sku  - SKU
 • ean  - EAN
 • image  - Artikelbild (URL)
 • images  - Alla artikelbilder (URL)
 • newitem  - Nyhet (0/1)
 • nofreightfee  - Fraktfri (0/1)
 • disablequantityoption  - Dölj inmatningsfält för antal (artikelvisning) (0/1)
 • disablequantity  - Visa aldrig inmatningsfält för antal (0/1)
 • claimoffer  - Visa ”begär offert” (0/1)
 • description , metadescription  - SEO-beskrivning
 • keywords, metakeywords - SEO-nyckelord
 • articlegroup-N  - Artikelgruppsnivå N (exempelvis articlegroup-2 (1 är huvudgruppen)      

Språkspecifika fält (t.ex. name-en eller text-dk)

 •  name-XX - Namn
 • text-XX - Beskrivning
 • metadescription-XX  - SEO-beskrivning
 • metakeywords-XX  - SEO-nyckelord                                       

Hittade du svaret?