I den här artikeln kan du läsa om:

  • Vad är artikelnummer?
  • Generera automatiska artikelnummer
Vad är artikelnummer?

När du skapar en artikel kan du själv lägga in artikelnummer. Det gör du i blocket "Identifiering":

Om du vill slippa lägga in artikelnummer själv kan du låta systemet generera ett artikelnummer. Det här läggs in automatiskt när du skapar en ny artikel:Generera automatiska artikelnummer

Gå till Sortiment > Artikelinställningar

Om du anger %N  kommer artikelnumren att skapas som en enkel talserie (1, 2, 3…). 

Om du vill lägga till ett prefix till denna serie kan du skriva t.ex. byxdress-%N. Då blir artikelnumren byxdress-1 , byxdress-2 , byxdress-3  osv. 


Hittade du svaret?