En återförsäljarmodul finns och ingår i Webshop Plus. Man kan då skapa en eller flera kundgrupper och styra artikelurval och priser på dessa kundgrupper. Man kan även koppla olika rabatter på de olika kundgrupperna om så önskas.

Skapa kundgrupp(er)

Vill man visa olika sortiment och kanske även ha andra priser för vissa kunder så begränsas detta via kundgrupper. Skapa den eller de kundgrupper ni vill ha:

Kunder -> Kundgrupper -> Ny kundgrupp.

I detta exempel har vi flera olika kundgrupper för återförsäljare.

För att ställa in artikelurval, priser och även styra vilka betalmetoder som ska vara tillgängliga för en kundgrupp så klickar man på namnet på kundgruppen i listan ovan. I detta exempel klickar vi på "Återförsäljare Sverige".

Under fliken "Egenskaper" kan man välja vilka betalmetoder som kundgruppen ska ha tillgång till. I detta exempel vill vi endast att man ska kunna använda betalmetoden "Faktura "(Återförsäljare)". 

Klicka sedan på fliken "Artikelurval och priser".
I detta exempel vill vi att kundgruppen ska ha tillgång till hela sortimentet så vi ser till att rutan "Samtliga artiklar i butiken" är markerad.


För att sätta ett nytt pris på en artikel för denna kundgruppen klickar man på pilen framför artikelgruppen som artikeln finns i. 

Under artikelgruppen fälls det ut en rad som heter "Anpassa artikelvis inom gruppen". Kryssa i den rutan.
Alla artiklar som finns i den valda artikelgruppen kommer visas i en lista nedanför.

Kryssa i rutan framför artikeln som ska ha ett annat pris. Klicka sedan på artikelns namn direkt till höger om kryssrutan.
Då kommer fältet till höger "Vald artikel" fyllas i med artikelns artikelnummer, artikelnamn och ordinarie pris.

Kryssa i "Särskilt pris för denna kundgrupp" ( 1 ) och ange sedan det nya priset nedanför ( 2 ). Klicka sedan på "Spara pris" ( 3 ).

När priserna på alla artiklarna är ändrade, klicka på spara-knappen högst upp till höger eller "Spara urval" längst ner. 

Importera kundpriser och artikelurval
Det går även att importera kundpriser och artikelurval via en importfunktion. Man skapar då en Excel-fil och i vårt exempel har vi endast en valuta, då behöver man fyra kolumner.

A = Kundgruppens namn.
Namnet på kundgruppen. Finns den inte redan i butiken kommer den skapas vid importen. 

B = Artikelnummer.
Alla artiklar som kundgruppen ska ha tillgång till måste finnas med i filen. Även de artiklar som inte ska ha ett nytt pris. 

C = Pris
Ange nytt pris på de artiklar som ska ha ett annat pris.
De artiklar som ska ha samma pris som grundartikeln lämnas tomma.

D = Extrapris.
Vill man ange ett nytt extrapris anger man det här. Annars lämnas fältet tomt. 

Radera sedan första raden med kolumnrubrikerna och spara filen som en "Textfil (CSV)". (Arkiv -> Spara som).

Importera sedan filen under Kunder -> Importera kundpriser.

Inställningar för att kunna sälja till både konsumenter och återförsäljare. 

Om man vill sälja till både konsumenter och återförsäljare i samma butik och inte vill ha samma sortiment för dessa kan man begränsa sortimentet för respektive grupp. 

Kunder -> Kundinställningar -> Icke-inloggade-> Begränsa sortimentet. Kryssa i "Visa ett särskilt urval ur sortimentet" och spara. Klicka sedan på länken "» Redigera artikelurval för icke-inloggade". 

I detta exempel vill vi inte att icke-inloggade kunder ska se artikelgruppen som heter "Återförsäljare". Kryssa ur "Samtliga artiklar i butiken" och markera sedan de artikelgrupper som icke-inloggade ska se.

Klicka sedan på spara-knappen uppe till höger eller "Spara urvalet" längst ner.

Inställningar för att sälja till endast inloggade kunder.
För att aktivera inloggning i hela butiken så att endast inloggade kunder kan handla går man till Kunder -> Kundinställningar -> Åtkomst -> Krav på inloggning.
Kryssa i "Inloggning krävs för att kunna se priser och beställa". 


Registrering och hantering av kundkonton
Om ni vill ha full kontroll på vilka personer som ska ha ett inloggningskonto i er butik kan ni ställa in så att kunderna själva inte kan registrera sig i butiken. Ni måste då skapa varje konto manuellt och sedan maila ut till kunden.

Ni ställer in detta under Kunder -> Kundinställningar -> Nya kunder.
Kryssa i "Nya kundkonton kan endast skapas av en administratör.".

Om man vill att återförsäljarna ska kunna registrera sig själva men att ni först ska granska och godkänna kunden innan dom kan handla så kan man lösa detta genom att skapa en kundgrupp och döpa den till exempelvis "Ej godkända". 

Kunder -> Kundgrupper -> Ny kundgrupp
Ange namn på kundgruppen och kryssa ur alla betalmetoder. Då är man helt säker på att dom inte kommer kunna slutföra ett köp innan dom är godkända.

Klicka på fliken "Artikelurval och priser".
Vill man inte att kunderna ska ha tillgång till några artiklar alls innan dom har blivit godkända så kryssa ur "Samtliga artiklar i butiken".

Vill man att kundgruppen ska ha tillgång till samma sortiment som "icke-inloggade" har får man kryssa i de artikelgrupper de ska ha tillgång till. 


För att placera nyregistrerade kunder i kundgruppen går man till Kunder -> Kundinställningar -> Nya kunder -> välj "Placera automatiskt nya kunder i en eller flera kundgrupper:" och markera "Ej godkända".

Glöm inte att spara.

För att sedan hantera nya kunder går man till Kunder -> Kundregister.
Uppe till höger i listan "Kundgrupper", välj "Ej godkända" och klicka sedan på sök-knappen.

Nu visas alla kunder som tillhör den kundgruppen i listan. 

Klicka på innehållet i fälten ID, E-post eller Företag/Organisation för att redigera kunden.
Det är sedan i rutan "Medlemskap i kundgrupper" man kryssar ur "Ej godkända" och sedan kryssar i den kundgrupp de ska tillhöra. 

Glöm inte att spara ändringarna.

Hittade du svaret?