En funktion för att ge en rabatt för exempelvis köp 3, betala för 2.

Notera att rabatten endast fungerar på samma artikel. Man kan inte välja 3 olika artiklar.

Skapa köp x betala för y-rabatt

Klicka på knappen "Ny köp x betala för y-rabatt".

Under "Information" aktiverar man rabatten samt att man ser vilken typ av rabatt det är.
I fältet "Namn" anger man namnet på rabatten, exempelvis "Köp 3, betala för 2".
Detta visas i kassan samt på ordern.

I rutan "Rabattinställningar" anger vi hur många artiklar som inkluderas. 

I detta exempel vill vi skapa en rabatt som heter "Köp 3, betala för 2". Då anger vi en trea i första fältet (Köp) och sedan en tvåa i det andra (Betala för).

Schemaläggning - Om man villa att rabatten endast ska gälla en viss tid kan man ange start- och slutdatum. Tänk på att dygnet börjar kl 00.00 och slutar 23.59.
Vill man ha en rabatt som gäller exempelvis ett dygn anger man 2019-01-01 kl 00.00 som starttid och sedan 2019-01-01 kl 23.59 som sluttid.

Koder - Vill man att kunderna ska ange en rabattkod för att få rabatten kryssar man i rutan "Aktivera koder". 

Längst ner i rutan visas befintliga koder på rabatten. I detta fall en rabattkod som heter "sommar" som ännu inte har använts. 

För att skapa en ny kod, klicka på "Lägg till kod". 

I fältet "kod" kan man ange en egen rabattkod eller så klickar man på knappen "Generera" så skapas en kod automatiskt. 

Antal gånger koden kan användas - Vill man begränsa koden till endast ett visst antal köp så anger man ett nummer i fältet. Annars är koden obegränsad.

Uppe till höger finns inställningar för "Artikelurval" och här visas butikens artikelgrupper. Om rabatten ska gälla alla artiklar kryssar man i "Hela sortimentet". Annars markerar man den eller de artikelgrupper som ska inkluderas. 


OBS! Om en artikel tillhör flera artikelgrupper (Webshop Plus) så måste artikelns primära artikelgrupp markeras för att artikeln ska komma med i rabatturvalet. 

Hittade du svaret?