När man expanderar och blir större så vill många utöka sin shop med länder, valutor och språk. Tidigare fick man då översätta alla sina texter i administrationen på de platser de låg (bortsett från sortimentet). Nu kan man exportera texter från andra platser i webshopen! 

Om man klickar sig fram till Inställningar > Språk måste man först aktivera de språk man vill ha i sin shop. De kan vara aktiva endast för administratören tills vidare.
Därefter tar man sig till fliken "Exportera", se bild:
 


Välj vilka texter som skall översättas (exporteras) - väljer man "tema" kan man i en rullist välja vilket tema man vill översätta av de som finns tillagda i butiken. Filen exporteras alltid, och skall alltid öppnas, med UTF-8 och kommatecken. Filen skall sedan sparas som en CSV med samma inställningar.
 

I filen som exporteras finns det en färdig kolumn för översättningarna (translation) i exportfilen, varpå man skriver in sina översättningar för språket för respektive textfält.
 

Man importerar sedan filen i fliken "Importera"

Sedan trycker man på "Importera" - Klart!


OBSERVERA FÖLJANDE:

Språket måste finnas tillagt i butiken och man kan endast importera ett språk i taget.
UTF-8 och komma skall användas i kalkylprogrammet vid redigering och sparning.

Hittade du svaret?