I Webshop Bas kan man endast ha två prislistor, Global (vanligt pris) och Global (extrapriser). I Webshop Plus kan man skapa flera olika prislistor som sedan kopplas mot olika resurser. Det gör bl.a. att man kan förbereda prisändringar i lugn och ro, och sedan växla vilken  prislista som ska gälla när det blir aktuellt.

Prislistor hanteras under Sortiment -> Prissättning

Saker att ha koll på

  • Normalpriser, extrapriser och inköpspriser hanteras i separata prislistor, som sedan kopplas dit de ska användas.
  • Underbutiker och kundgrupper kan kopplas mot prislistor som då används istället för huvudlistan. Flera underbutiker och/eller kundgrupper kan kopplas mot samma lista.
  • Lämnas ett prisfält tomt, så är artikeln inte köpbar. Tillåter butiken gratisartiklar så kan man fylla i 0 som pris, men tomt fält kommer även med den inställningen göra artikel icke-köpbar.
  • Ändrar man priser på artikelsida eller artikellistan så kommer priset i aktiv prislista att ändras.
  • Det går inte längre att importera priser via artikelimporten utan man får använda en ny import för prislistor.
  • Priser anges inklusive eller exklusive moms beroende på butikens grundinställningar för moms (Inställningar -> Moms -> Hantering av priser). Man kan alltså inte ha vissa prislistor inklusive moms och andra exklusive moms.

Konvertering

När funktionaliteten aktiveras kommer befintliga priser konverteras över till den nya strukturen. Butiken bör dock gå igenom priserna och bekräfta att det ser rätt ut, eftersom diverse inställningar påverkar hur konverteringen sker.

Normalt sett kommer det skapas tre olika prislistor, en för ordinarie pris (vanligt pris), en för extrapriser och en för inköpspriser. Om ingen artikel har något extrapris eller inköpspris skapas endast en prislista, Global (vanligt pris). 

Koppla prislistor

Under Sortiment -> Prissättning -> fliken "Användande" kopplar man butikens prislistor. 

I exemplet ovan har vi endast en prislista kopplad till ordinarie pris och det är "Global (vanligt pris)". 

Om man använder kundgrupper kan man enkelt ställa in vilken prislista som varje kundgrupp ska använda. Dessa visas under blocket med "Global prissättning". 

Skapa en ny prislista 

Man kan skapa en ny prislista på lite olika sätt. Det vanligaste är att man går till Sortiment -> Prissättning och klickar på knappen "+Ny prislista" uppe i högra hörnet. Då skapas en tom prislista utan några priser.

Namn - Ange ett namn på prislistan, exempelvis "Black Friday", "Kampanj" eller liknande. Detta visas inte någonstans ut mot kund utan endast i admin. 

Sök - Om man har många artiklar och endast ska ange pris på vissa kan man enkelt lägga till en sökparameter för artikelnummer eller artikelnamn och sedan söka fram vilka artiklar man ska prissätta.

Om man inte vill skapa en tom prislista utan vill kopiera och redigera en befintlig prislista så går det också bra. Gå i så fall in på en befintlig prislista, klicka sedan på kugghjulet "Tools" uppe till höger och välj sedan "Create copy of this pricelist". Man kan sedan döpa om den och uppdatera priserna manuellt. 

Uppdatera priser i en prislista

Man kan uppdatera priserna på fyra olika sätt:

Ändra manuellt på artikelsidan i administrationen
Gå in på artikeln som vanligt (Sortiment -> Artiklar -> redigera artikeln -> Pris) och ange nytt pris. Exempelvis om man ändrar "vanligt pris" och "extrapris" på artikeln kommer även prislistorna för respektive pris att uppdateras, i detta fall "Global (vanligt pris)" och Global (extrapris). 

Ändra manuellt i artikellistningen
Gå till Sortiment -> Artiklar och klicka på priset i artikellistan. Ange sedan det nya priset i rutan nedanför. 

Ändra manuellt i prislistan
Gå in och ändra manuellt i prislistan (Sortiment -> Prissättning -> klicka på redigeringsikonen "pennan" till höger om prislistan). Här listas sedan alla artiklar i en lång lista och man kan ändra manuellt bakom varje artikel.Ändra priser via import av textfil
Om man vill uppdatera alla priser i en prislista eller kanske skapa en helt ny kan man göra detta genom att importera en textfil. 

För att uppdatera en befintlig prislista går man till Sortiment -> Prissättning och klickar in sig på en prislista via redigeringsikonen (pennan) ute till höger. Klicka sedan på kugghjulet uppe till höger, "Verktyg" och sedan "Import prices from file". 

Då öppnas ett popup-fönster där man väljer sin importfil. 

Det finns en inställning där man kan välja mellan artikelnummer och artikel ID. Detta är om man inte har några egna artikelnummer på sina artiklar så kan man använda databasens artikel-id istället. 

Välj filen och klicka på "ok". Filen kommer då analyseras och är allt okej visas en grön ruta under.

Klicka sedan på import-knappen och avvakta. Importen kan sedan ta en stund beroende på hur många artiklar som finns med i prislistan.
När sidan laddats om är allt klart och de nya priserna har lästs in på prislistan. 

Om något är fel, exempelvis om det finns två artiklar med samma artikelnummer eller om inte artikelnumret finns så visas detta i rutan. 

Schemaläggning

(Endast Webshop Plus)

Butiken kan schemalägga en prislista som ska aktiveras vid en viss tidpunkt. Funktionen ersätter tidigare ”schemalagda extrapriser”, även känd som ”Black Friday”, och görs under Rabatter -> Schemaläggning.

Funktionen byter vilken lista som ska användas för extrapriser vid angiven tidpunkt. Det går också att ställa in om/när systemet ska återgå till tidigare aktiv prislista.

Skapa en ny schemaläggning

Rabatter -> Schemaläggning -> +Skapa schemalagd händelse

Namn - Ange ett namn på schemaläggningen, exempelvis "Black Friday". Detta visas inte någonstans ut mot kund utan endast i admin. 

Schemaläggning - Ange ett datum när prislistan ska aktiveras. 

Om man vill att denna prislista endast ska vara tillfällig kan man kryssa i "Inaktivera och återgå till ordinarie prislista" samt ange ett nytt datum när denna prislistan ska tas bort. 

Eventinställningar - Ange vilken prislista som ska aktiveras. I listan visas butikens alla prislistor. 

I detta exempel väljer vi "Global (extrapris)".
Klicka sedan på "Lägg till" för att aktivera schemaläggningen. 

Stafflade priser

Vill man ge kunderna billigare pris ju fler av samma artikel som köps kan man skapa stafflade priser. Gå till Sortiment -> Prissättning och välj sedan vilken prislista ni vill använda och klicka in er på den. 

Mellan namn och pris finns en ikon med några punkter och streck. Klicka på den. 

Då läggs det till en rad, en ruta för antal och sedan en ruta för pris. 

I detta exempel vill vi ge kunderna rabatt om dom köper tre artiklar så då anger vi samma pris som ordinarie pris i rutan, alltså 220 kr. Klicka sedan på plusknappen under den nya raden.

Lägg till två rader till för två och tre i antal. Eftersom man inte ska få rabatt förrän man köper tre artiklar så anger vi samma pris på rad ett och två. Sedan på rad tre anger vi det nya rabatterade priset. I detta exempel får man köpa tredje artikeln för 150 kr. 

Sedan är det bara att spara prislistan. Klart. 

Hittade du svaret?