Vill man sänka priset på många artiklar inför en rea så kan man ange en procentsats på exempelvis 20% och då kommer systemet själv räkna ut ett nytt extrapris baserat på ordinarie pris. 

  • Ange procentuellt extrapris på flera artiklar
  • Ange procentuellt extrapris på en hel artikelgrupp
  • Ange procentuellt extrapris på hela sortimentet
  • Ta bort extrapris på valda artiklar

OBS! Om ni har aktiverat den nya funktionen för prislistor kan man göra detta på prislistan. Scrolla ner på denna sidan till rubriken "Prislistor - Ange procentuellt extrapris på flera artiklar samtidigt" för mer information.


Ange procentuellt extrapris på flera artiklar

Gå till Sortiment -> Artiklar och markera de artiklar ni vill ange rabatterat pris på.
Vill man markera alla artiklar som listas kan man kryssa på "alla" ovanför artiklarna eller så markerar man de artiklar som ska påverkas. 

Klicka sedan i listan "Utför på markerade" som visas ovanför artiklarna och välj "Fler operationer...".

Kryssa i valet längst ner, "Ange procent av det normala priset för att generera extrapris." och ange en procentsats.

I detta exempel vill vi ge 20% rabatt.

Klicka sedan på spara-knappen uppe till höger.

Det kan ta en liten stund att generera extrapriser om man har valt många artiklar så avvakta lite. Sedan visas följande gröna ruta när allt är klart. 

Ange extrapris på en hel artikelgrupp

Under Sortiment -> Artiklar uppe till höger kan man söka fram alla artiklar i en artikelgrupp. 

Välj en artikelgrupp i listan och klicka sedan på sök-knappen så kommer alla artiklar i artikelgruppen visas i artikellistan. Markera sedan alla artiklar via "markera alla":

OBS! Notera att det är endast listade artiklar som markeras när man klicka på "alla". Detta styrs av hur många artiklar man har valt att visa på varje sida. För att vara på den säkra sidan kan man välja att lista 500 artiklar / sida. Sedan klickar man på "markera alla" och efter det "Utför på markerade" -> "Fler operationer...".

Ange extrapris på hela sortimentet

Vill man sätta extrapris på hela butikens sortiment och har många artiklar (över 500) så får man göra detta i flera steg. I listan "Visa antal" kan man välja att visa 500 artiklar per sida som är det största antal man kan lista. 

Sedan kan man klicka på att markera "Alla" och sedan "Utför på markerade". Då kan man sätta extrapris på 500 artiklar åt gången. Upprepa steget till alla artiklar har fått extrapris.


Ta bort extrapris på valda artiklar

Gör precis samma som ovan fast ange en nolla i procentfältet. 

Klicka sedan på spara, då kommer alla extrapriser försvinna på valda artiklar. 


 


Prislistor - Ange procentuellt extrapris på flera artiklar samtidigt

Vill man sätta ett nytt extrapris på alla artiklar, exempelvis 20% på ordinarie pris går man till Sortiment -> Prissättning.

Skapa en kopia av den globala prislistan (klicka på ikonen för kopiera ute till höger), klicka sedan in er på prislistan och byt namn till exempelvis "20% rea". 

Klicka sedan på verktygs-knappen uppe till höger och välj "Apply precentage changes to prices".

Ange procent och eventuell avrundning. Klicka sedan på "Apply change" och de nya priserna genereras. Klicka sedan på spara.

Nu är denna prislistan klar att användas. Aktivera den manuellt (Sortiment -> Prissättning-> Användande) eller via en schemaläggning (Rabatter -> Schemaläggning)

Hittade du svaret?