Att tänka på innan man aktiverar integrationen

  • Alla artiklar måste ha ett unikt artikelnummer samt ett namn. Även varje val måste ha ett namn och artikelnummer om man använder kundens val (ex. storlekar och färger). 
  • Tänk på att aktivera butikens aktiva valutor i BL. Om en valuta inte är aktiverad i BL kan vi inte exportera en order lagd i den valutan. 
  • Om man har varianter (kundens val) så måste dessa skapas i butiken första gången och sedan exporteras till BL för att synkningen ska fungera. Man kan alltså inte exportera varianter från BL till butiken första gången.

Aktivera integration med Textalk Webshop i BL

Starta BL Administration och öppna ditt företag som måste vara lagrat i molnet och välj BL integration under menyn Arkiv.

Leta upp integrationen Textalk Webshop i listan över tillgängliga integrationer och tryck Aktivera.

Bekräfta genom att trycka på ”Ja, påbörja integrationen”.

Koppla er Textalk Webshop till ert företag i BL

Välj BL integration under menyn Arkiv i BL Administration. Högst upp och längst till höger ser ni ett litet kugghjul, klicka på detta.

Markera er publika nyckeln så som visas ovan och därefter högerklicka och välja kopiera. Denna nyckel behöver ni klistra in den på inställningssidan för BL i Textalk Webshop så som visas nedan.

Logga in i er butik i Textalk Webshop och välj Inställningar, välj därefter Externa kopplingar och slutligen BL Administration.

Klistra in ert företags publika nyckel och tryck därefter på Spara.

Så här ser det ut när er Textalk Webshop är kopplad till ert företag i BL.

Frakt och andra produkter för avgifter

Nästa steg är att se till att det finns 5 artiklar i BL för Frakt, Postförskott, Transaktionsavgift, Rabatt och Annan betalning. Ni behöver lägga upp dessa artiklar manuellt i BL.

Ange artikelnumret för respektive artikel i BL under avdelningen Artikelnummer så som visas nedan.

Exakt hur dessa artiklar ser ut i BL beror bland annat på hur ni vill bokföra dessa i BL. Artikeln för frakt skulle exempelvis kunna se ut så här i BL administration:

Detta gör att frakten bokförs på konto 3520 - Fakturerade frakter

Händelseinställningar

Detta betyder:
Exportera beställning: Här anger man vad som skall hända när en order regisrerats i Textalk Webshop. I vårt exempel anger vi att så fort ordern registrerats i Textalk Webshop skall den att överföras till BL (det kan ta några minuter även om det står Uppdatera direkt).

Exportera artikel vid tillägg/ändring: Här anger man vad som skall hända om en artikel uppdateras i Textalk Webshop. Man kan välja att överföra artikeln till BL. Men man bör inte aktivera både export och artikelimport samtidigt utan välja en av dessa.

Artikelimport: Här kan man ange att Textalk Webshop med jämna mellanrum skall hämta artikelinformation från BL. Man bör inte aktivera både export och artikelimport samtidigt utan välja en av dessa. I vårt exempel har vi angivit att vi vill hämta artikel-information från BL klockan 10:10 varje dag.

Exportera kundlista: Här kan man ange att Textalk Webshop med jämna mellanrum skall överföra kundinformation från Textalk Webshop och överföra dessa till BL. Man bör inte aktivera både Exportera kundlista och Importrera kund samtidigt utan välja en av dessa.

Importera kund: Här kan man ange att Textalk Webshop med jämna mellanrum skall hämta information om nya och uppdaterade kunder från BL och lägga in dem i Textalk Webshop. . Man bör inte aktivera både Exportera kundlista och Importrera kund samtidigt utan välja en av dessa.

Hittade du svaret?