Momsinställningar hittar du enkelt under ”Inställningar → Moms”.

Allmänna momsinställningar

Om du väljer att ”Moms hanteras av webbutiken enligt gällande momsregler” så sköter systemet allt såsom momsavdrag för kunder från länder utanför EU eller företagskunder inom EU.

Hantering av priser

I administrationsdelen väljer du om du vill mata in priser inklusive eller exklusive moms. Om du ändrar denna inställning kommer systemet att räkna om redan inmatade priser, vilket kommer att ta en stund att utföra.

Visning

Du kan välja om priser som standard ska visas inklusive eller exklusive moms ute i butiken. Om du lägger till en momsväljare i butiksmallen kan besökaren själv växla mellan de båda visningsalternativen.

Momssatser

Du kan ställa in olika momssatser för avgifter.

Hur hanterar butiken moms i kassan?

Vårt system följer Skatteverkets regler och här följer en kort sammanfattning:

  1. Företagskunder och privatpersoner inom Sverige ska betala moms.
  2. Privatpersoner inom EU ska betala svensk moms.
  3. Företagskunder inom EU som inte anger moms/VAT-nummer ska betala svensk moms.
  4. Privatpersoner och företagskunder utanför EU ska inte betala svensk moms.
  5. Företagskunder inom EU som anger moms/VAT-nummer ska inte betala svensk moms.

Kontakta Skatteverket för mer information.

Hittade du svaret?