Under ”Inställningar → Domäner & SEO” anger du beskrivningar, sidtitlar och kopplar domännamn till butiken.

Titel och nyckelord

Startsidans titel

Sidans titel (TITLE-tagg) är viktig information för sökmotorer.

Ange t.ex. butikens namn i detta fält.

Titlar för artikelgrupper och artiklar

Ange här grundutformningen av titeln för artikelgrupper och artiklar. Titeln kan anpassas i detalj för respektive grupp eller artikel.

Nyckelord

META keywords för sökmotorindexering. Skapa en kommaseparerad lista med nyckelord, t.ex. bil, båt, flygplan. Google bryr sig inte om nyckelord längre - det kan vara bra att ha detta i åtanke. Fokusera därför på en bra beskrivning istället.

Beskrivning

META description för sökmotorindexering. Ange en beskrivande text för butiken. Denna text visas i webbläsaren när ett sökresultat visas för din butik. 

Beskrivning för artikelsidor

META description för artikelsidor vars artiklar inte har någon egen beskrivning. 

Om du väljer ”Använd mall” kan du ange så kallade ”shortcodes” för att skapa en dynamisk artikelbeskrivning. Möjliga shortcodes:

{{name}} – Artikelns namn
{{description}} – Artikelbeskrivning
{{group}} – Artikelgrupp
{{group_tree}} – Sökväg till artikelgrupp (Huvudgrupp -> Undergrupp)
{{artnr}} – Artikelnummer

Domäner

NOTERA: Abonnemanget måste vara betalat innan dessa inställningar kan göras.

För att koppla en eller flera domäner till butiken, gå till ”Inställningar → Domäner & SEO” och klicka på fliken ”Domäner”.

I Textalk Webshop ingår en adress som blir ”http://wXXXXX.shop.textalk.se” där ”XXXXX” är ditt butiksID.

Lägg till eget domännamn

Klicka HÄR för att komma till guiden som visar hur du lägger in egna domännamn.

URL-inställningar

Här påverkar du hur adresserna till de olika sidorna i butiken ska se ut. Varje sidas fullständiga adress skapas utifrån namnet på varje artikel, artikelgrupp, egen sida osv. Efter att inställningarna på denna sida har sparats kommer det att skapas nya adresser till alla sidor i butiken.

De gamla adresserna kommer att finnas kvar och vidarebefordra besökaren till de nya under tre månader. Om du har lagt till egna länkar direkt i t.ex. en egen sida eller artikelgrupp kommer du framöver att behöva länka om enligt de nya inställningarna. Efter att du har sparat inställningarna kommer de nya adresserna att genereras och du kan inte ändra inställningarna under tiden som genereringen pågår.

Domän

Välj en av de domäner du har kopplat till butiken. Domänerna lägger du till under fliken ”Domäner”.

Språkprefix

Fältet språkprefix kan lämnas tomt, men om t.ex. en artikelsida får samma namn på två språk kommer en siffra läggas till på den ena adressen.

Suffix

Suffix läggs till i slutet på alla sidnamn. Detta fält kan lämnas tomt. ”html” är ett vanligt suffix för webbsidor.

Mapp för artiklar, artikelgrupper och egna sidor

Du kan anpassa dina adresser genom att skapa en katalogstruktur för produkter, kategorier osv. (t.ex. http://mindomän.se/kategorier/produkter/). Dessa fält kan även lämnas tomma.

Startsida

Filnamn för butikens startsida. Normalt lämnas denna ruta tom, men om butiken har flera språk utan språkprefix kan endast en av rutorna vara tom.

Hittade du svaret?