Via DIBS Paymentwindow erbjuder DIBS betalning via kort- och direktbetalning.

Inställningar → Betalningsmetoder → Lägg till en ny betalningsmetod för att lägga till DIBS Paymentwindow.

Fyll i ”DIBS Kundnummer”, eventuellt ett ”DIBS projekt-ID” samt ”HMAC-nyckel”. Uppgifterna får ni från DIBS. HMAC-nyckel finnes i DIBS administration via Integration → HMAC nycklar.

Debiteringsmetod

Här finns två olika val, vid ”Direktdebitering” dras pengarna från köparens kort direkt när de bekräftar köpet. Har ni istället valt ”Debitering vid leverans” kommer köpet reserveras vid köptillfället och man får debitera kortet när man levererar. Antingen via en knapp på ordersidan eller via ett eventuellt kassasystem som Specter.

Notera att ”Debitering vid leverans” endast fungerar med kortköp. Används ”Direktbetalning via bank” blir det alltid direktdebitering.

OBS!
Deaktivera ”Utför kontroll av MD5…” i DIBS Administration (menyn ”Integration” ⇒ ”MD5-nycklar”)

Hittade du svaret?