Lägga till och aktivera betalningsmetoden

Under Inställningar → Betalningsmetoder → titta under ”Lägg till en ny betalningsmetod” efter ”DIBS kortbetalning”.

Fyll i ”DIBS kundnummer”. Ni får uppgifterna av DIBS.

Utseendemall för DIBS FlexWin

Default, basal och rich är mallar som tillhandahålls av DIBS medan alternativet egen låter dig använda en egendefinierad mall. För att använda detta alternativ måste du ladda upp mallen via DIBS administrationspanel.

Debiteringsmetod

Här finns två olika val, vid ”Direktdebitering” dras pengarna från köparens kort direkt när de bekräftar köpet. Har ni istället valt ”Debitering vid leverans” kommer köpet reserveras vid köptillfället och man får debitera kortet när man levererar. Antingen via en knapp på ordersidan eller via ett eventuellt kassasystem som Specter.

Notera att ”Debitering vid leverans” endast fungerar med kortköp. Används ”Direktbetalning via bank” blir det alltid direktdebitering.

Logga sedan in i DIBS-admin och kontrollera följande:

1. Stänga av, inaktivera eller ta bort MD5-nycklarna. Det gör ni under Integration → MD5 nycklar.

2. Gå in under Integration → Callback och klicka i valet ”Utför flera callback försök om callback inte fungerar”. Man kan även ange en e-postadress där och då skickas det ut ett e-mail som varnar om felaktiga transaktioner som av någon anledning fastnat.

3. Gå in under Integration → Returvärden och se till att alla rutorna är i kryssade som bilden nedan.

Hittade du svaret?