[Webshop Plus]

Under ”Partner” kan du skapa affiliate-, leverantörspartner eller avhämtningsplats.

Affiliate-partner

Partnern länkar till din butik via en länk och genererar på så sätt trafik till butiken. Om kunden har kommit till butiken via partnerns länk erhåller partnern procent på artiklarnas beställningsvärde (inte på fraktavgiften). Fördelning ställs in för hela sortimentet eller för varje artikel eller artikelgrupp separat. Alla affiliate-partner får samma provision. Du kan alltså inte ge olika provision till olika affiliate-partner.

Leverantörspartner

Din butik är återförsäljare av partnerns artiklar och du erhåller ersättning vid försäljning. Vilken partner som levererar en artikel ställs in för hela sortimentet eller för varje artikel eller artikelgrupp separat. Du kan ställa in olika provision för varje leverantörspartner.

Avhämtningsplats

Partnern lämnar ut ordervarorna till kunden och ett separat orderbesked skickas till partnern. Kunden i butiken kan välja avhämtningsplats i samband med beställningen.

Skapa alla avhämtningsplatser som olika partner, t.ex. Göteborg, London och Paris. Det gör du här:

Inställningar > Frakt & leverans > + Ny leveransmetod

Gå sedan in på leveransmetoden och aktivera ”avhämtningsplats”:

Kunderna kommer då att kunna välja mellan de tre avhämtningsplatserna i kassan.

Skapa ny partner

Börja med att skapa en ny partner.

Gå till Partner > Partner

Klicka på ”Ny partner”.

Följande sida visas:

Företag/organisation

Ange ett namn på partnern:

Typ av partner

Välj den typ av partner som ska skapas (leverantör, affiliate-partner eller avhämtningsplats):

Kontaktperson

Kontaktuppgifter för partnern:

Inloggning

Aktivera inloggning om du vill att partnern ska kunna logga in och se de beställningar den levererar eller har fått provision/royalty för. Leverantörer kan även redigera leveransstatus för sina delordrar/paket:

Behörighet

Bocka i om du vill att partnern ska se fullständig beställningsinformation (varupris, frakt osv.):

E-postadress för beställningar

Hit skickas orderbekräftelser till partnern:

Utbetalning

Ett textfält för butikens egna anteckningar:

Ange leverantör generellt

Under ”Partner > Leverantörer” kan du ange att en partner av typen leverantör ska vara leverantör för samtliga artiklar i butiken. Denna partner kommer då vid varje beställning få en orderbekräftelse med information om artiklarna:

Du ställer in att partnern ska vara leverantör när du skapar partnern:

Summary

Under "Summary" kan du summera dina partners fördelning/provision under en viss tid:

Under "Fördelning moms" ser du hur stor del av fördelningen som är moms.
Under "Fördelning inkl. moms" ser du totalbeloppet till partnern inklusive moms.

Ange provision generellt

Under ”Partner > Provision/royalty” kan du ange att en partner ska erhålla en procentuell fördelning för alla artiklar i butiken:

Väljer du "Affiliate-partner" kommer alla partners som är affiliates att få fördelningen:

Du kan även lägga till en leverantör och ge den här partnern en annan fördelning:

Notera att fördelning inte tar hänsyn till rabatterade artiklar. Den utgår alltid från artikelns pris utan rabatt.

Ange leverantör en på specifik artikelgrupp eller artikel

Du kan på varje artikelgrupp eller artikel ange att en partner av typen leverantör ska vara leverantör för samtliga artiklar i artikelgruppen eller enbart den artikeln. 

Gå till Sortiment > Artiklar > Klicka på artikeln > Klicka på fliken Leverantörer:

Bocka i "Leverantör väljs enligt formuläret" och välj leverantör i rullmenyn till höger:

Denna partner kommer då vid beställning få en orderbekräftelse med information om de artiklar som de är leverantör för.

Ange provision på en specifik artikelgrupp eller artikel

På en artikelgrupp eller artikel kan du ange att en partner ska ha en procentuell fördelning för samtliga artiklar i artikelgruppen eller endast just den artikeln.

Gå till Sortiment > Artiklar > Klicka på artikeln > Klicka på fliken Provision/royalty:

Under fliken ”Provision/royalty”, kryssa för ”Fördelning enligt formuläret”

...och välj sedan din partner under ”Lägg till partner att dela med…” – antingen en specifik leverantörspartner eller affiliate-partner generellt:

I exemplet ovan har vi från den generella inställningen i vår butik för provision fått förifyllt att partnern ”Affiliate-partner” ska ha en fördelning om 18 %. Till detta har vi lagt att leverantören Zara Larsson ska ha 10 %.

Visa fördelning för partner

Om en partner finns angiven antingen generellt, på en artikelgrupp eller enstaka artiklar och en beställning läggs på dessa artiklar, då sammanställs fördelningen för partnern under fliken ”Fördelning”.

Hittade du svaret?