I den här artikeln kan du läsa om:

  • Vad är kundinställningar?
  • Kundinloggning
  • Icke-inloggade kunder
  • Godkända och ej godkända kunder
  • Kundnummer
  • Slå på kundinloggning i temat
Vad är kundinställningar?

Om du har PLUS-paketet ingår kundinloggning och olika inställningar för kunder.

Du hittar kundinställningarna här:

Gå till Kunder > KundinställningarKundinloggning

Gå till Kunder > Kundinställningar

Krav på inloggning

Här ställer du in om dina kunder måste logga in eller inte. Om du väljer att man måste logga in för att kunna se priser och beställa kommer man inte kunna köpa något om man inte loggat in. 

Behörighet

Här ställer du in vad inloggade kunder ska se på de egna sidorna.


Icke-inloggade kunder

Här ställer du in vad icke-inloggade kunder ser i butiken.

Antingen visar du hela sortimentet eller så visar du samma sortiment som en viss kundgrupp har tillgång till:

Om du inte ser några kundgrupper till höger beror det på att du inte skapat några kundgrupper än.

Du skapar kundgrupper och väljer vilka artiklar de olika kundgrupperna ska se här:

Gå till Kunder > Kundgrupper


Du kanske vill att icke-inloggade ska se utvalda artiklar. Då bockar du i "Visa ett särskilt urval ur sortimentet" och klickar på "Redigera artikelurval för icke-inloggade":

Sedan väljer du vad du vill att icke-inloggade ska se. De kan se allt:

...eller ett urval:

Godkända och ej godkända kunder

Under "Nya kunder" ställer du in om nya kunder ska kunna skapa konton själva eller om det måste göras av dig som butiksägare (administratören): 

Om du väljer att kundkonton endast kan skapas av dig som butiksägare kommer kunder enbart kunna logga in med uppgifter som du gett dem

De kommer inte kunna skapa konto själva (det kommer inte hända något när man klickar på knappen "skapa konto"):

Du skapar kundkonton här:

Kunder > Kundregister > + Ny kund

Du kan också välja att kunder ska kunna skapa konto själva:

Välj vilken kundgrupp du vill att kunden ska hamna i när kontot är skapat.

Tips!

Skapa en kundgrupp som du kallar för ex. "Ej godkända kunder".

Gå till Kunder > Kundgrupper > Klicka på + Ny kundgrupp

Döp kundgruppen till "Ej godkända kunder" och ställ in vad den här kundgruppen ska se under fliken "Artikelurval och priser":

När kunder sedan skapar konto hamnar de automatiskt i den kundgruppen - om du valt det under Kunder > Kundinställningar
Kundnummer

Här väljer du om kundnummer ska skapas automatiskt:

Om du vill ha med ditt butiks-id i kundnumret kan du lägga till %W. Du kanske har flerbutikssystem och vill veta vilken butik kunden registrerat sig i. Då kan detta vara bra.
Aktivera kundinloggning i temat

Glöm inte att aktivera kundinloggning i ditt tema. Detta dyker upp längst upp till höger i din butik.

Du aktiverar länk till kundinlogg här:

Fabrikk: Utseende > Fabrikk > Redigera > Innehåll > Sidhuvud > Kundinloggning

Aficionado: Utseende > Aficionado > Redigera > Innehåll > Sidhuvud & sidfot > Sidhuvud > Kundinloggning


Hittade du svaret?