[Webshop Plus]

Kundimporten fungerar inte på samma sätt som artikelimporten utan här finns det 17 färdigdefinierade kolumner. Alla kolumner som finns listade under ”Kunder → Importera kunder” måste finnas med i filen och ligga i exakt den ordningen. Tvingande fält är:

  • för- och efternamn (privatperson), eller företagsnamn (företagskund)
  • e-postadress (måste vara unik)
  • godkänd köpare
  • eget kundnummer (måste vara unikt)
  • nyhetsbrev

Om kunden ska kunna logga in måste även användarnamn och lösenord finnas med i importfilen.

Om du saknar information för något av dessa fält kan du upprepa och ange e-postadressen i namnfältet. Ange 0 (Nej) eller 1 (Ja) för ”Godkänd köpare” och ”Nyhetsbrev”. Dessa får ej vara tomma.

Om du saknar information för de övriga fälten (de som inte är tvingande) lämnas de tomma men kolumnerna måste ändå finnas med i filen.

Ta bort kolumnrubrikerna på första raden innan du importerar. Kom också ihåg att spara om filen som en semikolonseparerad CSV-fil. I LibreOffice Calc (eller Microsoft Excel) gör du det genom att klicka på ”Arkiv” och sedan ”Spara som”.

Kundimport: Steg för steg

1. Förbered importfilen

Om du har en fil med kunder som du vill importera, gör så här: öppna filen i ditt kalkylprogram (t.ex. LibreOffice Calc). Om inte kolumnordningen stämmer överens med exempelfilen ovan måste kolumnerna flyttas om. Utgå i så fall gärna från exempelfilen ovan. 

Notera att för vissa kunder fanns inget användarnamn och lösenord. Där har vi istället angivit e-postadressen:

Vid det första inloggningstillfället får kunden klicka på ”Glömt lösenordet?” och sedan skapa sina egna inloggningsuppgifter efter att ha fått instruktioner per e-post.

För att kunna importera CSV-filen måste raden med kolumnrubriker tas bort:

Första raden måste vara en kund. Efter att du har tagit bort raden ser filen ut så här:

Det går inte att importera en fil i Excel-format, utan den måste sparas om som ”textfil”, exempelvis i CSV-format. I LibreOffice Calc går du till ”Arkiv → Spara som”. För att spara om filen i ett annat filformat klickar du på ”Filformat” för att få upp en lista (se bilden här nedan).

Välj ”Text CSV (.csv)”.

Kryssa i ”Redigera filterinställningar” (så att vi kan välja avgränsare och teckenkodning).

Klicka sedan på ”Spara”. 

Visas detta fönster klickar du bara på "Keep current format":

Sedan kommer följande fönster att visas:

  1. Välj teckenkodning. För att å, ä, ö och andra specialtecken ska visas korrekt väljer vi ”Unicode (UTF-8)”.

2. Välj avgränsare (field delimiter). Det går här att välja mellan semikolon och kommatecken. I detta fall väljer vi semikolon. Klicka på ”OK”.

Filen har nu sparats och är redo att importeras i Textalk Webshop.

2. Importera filen

Gå till ”Kunder > Importera kunder” > Välj fil:

Välj filen från datorn och ställ in huruvida befintliga kunder i kundregistret ska uppdateras eller ignoreras om de finns med i filen. Klicka sedan på ”Importera”.

Importen kan ta från ett par sekunder upp till en minut beroende på hur många kunder som finns i filen. Efteråt visas en text med resultatet:

Samtliga kunder ligger nu under Kunder > Kundregister:

Hittade du svaret?