[Webshop Plus]

Kundgruppers artikelpriser och artikelurval importeras från en semikolonseparerad textfil. Här kan du ladda ner en exempelfil att utgå från.

Kolumner

Följande egenskaper går att importera:

  • Kundgruppens namn
  • Artikelnummer
  • Pris (samtliga manuella valutor)
  • Extrapris (samtliga manuella valutor)

Importfilen ska inte ha några kolumnrubriker när du importerar filen. Ta bort dessa genom att markera och radera den översta raden:

Såväl priser som extrapriser kan lämnas tomma. Om enbart artikelnummer förekommer betyder det att artikeln ingår i kundgruppens urval med normalpris. Notera att de kundgrupper som importeras får sina hittills inmatade kundpriser/artikelurval överskrivna.

Hittade du svaret?