Sök efter beställningar

Du kan här söka på många olika egenskaper, bl.a. ordernummer och betalningsmetoder.

Sökning på "Land"

Sökning på ”Land” ger träffar både på beställarens valda leveransland (dit leverans ska ske) och eget land (betalarens land). En sökning på ”Norway” visar alltså både beställningar som levereras till Norge och beställare i Norge som väljer att leverera till något annat land, exempelvis Sverige.

Utskriftsversion / Exportera beställningar

Utskriftsversion

Om du vill skriva ut alla beställningar kan du använda denna länk för att få fram en utskriftsvänlig sida.

Exportera beställningar

Om du vill exportera alla beställningar finns det en funktion som skapar en CSV- eller en SKV-fil som du kan redigera på din dator och sedan importera tillbaka igen.

Om du vill ha endast ett urval av beställningar kan du fylla i värden i sökfunktionen på sidan och sedan klicka på ”Exportera beställningar”, t.ex. om du endast vill exportera beställningar mellan två specifika datum.

Namnet på länder som exporteras alltid står på engelska, t.ex. ”Brazil”. Delstaterna/provinserna står på det aktuella landets huvudspråk, t.ex. ”Espírito Santo” (här: portugisiska)

Om du exporterar en CSV-fil används punkt som decimalavskiljare (t.ex. 13.20 kr). Om du exporterar en SKV-fil används komma som decimalavskiljare (t.ex. 13,20 kr).

För att ändra dessa inställningar går du till ”Inställningar → Exportinställningar”.

"Utför på markerade"

Om du vill skapa adressetiketter eller en följesedel kan du göra det här. Markera de aktuella beställningarna och välj sedan funktion:

Detaljerad orderinformation

Klicka på ordernumret på en beställning för att se detaljerad orderinformation:

Här finns all information om både beställaren och beställningen:

Du kan på vissa av blocken visa mer information genom att klicka på pilen i det övre högra hörnet. Om du t.ex. vill markera en beställning som betald men inte skickad klickar du på pilen på blocket ”Utför åtgärd” och sedan ser du till att endast den eller de åtgärder du vill utföra är markerade innan du klickar på knappen:

Utbetalningar

Om du erbjuder kortbetalning via Textalk kan du se detaljerad information om alla utbetalningar.

Klicka på referensnumret för att se detaljerad information om vilka beställningar som ingår i utbetalningen.

Tips och felsökning

Orderexport: Filen öppnas fel

Om all orderinformation ligger i första kolumnen och inte uppspaltat kolumnvis när man öppnat exportfilen har man valt fel avgränsare. Om å,ä,ö och andra bokstäver har bytts ut mot ”konstiga” tecken och symboler har man valt fel teckenkodning. I exemplet nedan är både avgränsare och teckenkodning fel:

Man kan lösa detta på två sätt:

1. 

Se över exportinställningarna (Inställningar > Generellt > Exportinställningar) och ändra avgränsare och teckenkodning:

Exportera sedan om filen. Nu bör den öppnas korrekt:

2.

Välj hur kalkylprogrammet ska öppna filen. I Open Office: Calc får man alltid en fråga hur man ska öppna filen via en popup-ruta.

  1. Välj teckenkodning (character set)
  2. Välj avgränsare (separator options)

Du ser i förhandsgranskningen om allt är korrekt.

Orderexport: Första nollan försvinner i vissa kolumner

Ibland börjar telefonnummer eller andra fält med en nolla. Vissa kalkylprogram tolkar automatiskt fält som endast innehåller siffror som ”Tal” och då försvinner inledande nollan när man öppnar filen. För att förhindra detta måste vi tala om för programmet att kolumnerna ska tolkas som text. Det gör vi innan vi öppnar filen i Open Office: Calc.

1. Klicka på kolumnrubriken som innehåller inledande nollor för att markera kolumnen (håll inne shift för att markera flera kolumner).

2. Välj sedan ”Text” i rullisten

När filen öppnas finns de inledande nollorna kvar:

Hittade du svaret?