Under ”Beställningar” hittar du all beställningsinformation. Du kan här bl.a. sortera, hantera, makulera och exportera dina beställningar.

Sök efter beställningar

Du kan här söka på många olika egenskaper, bl.a. ordernummer och betalningsmetoder. Denna filtrering sparas sedan så att de finns kvar när du besöker beställningssidan nästa gång:

Sökning på "Land"

En sökning på ”Land” ger träffar både på beställarens valda leveransland (dit leverans ska ske) och eget land (betalarens land). En sökning på ”Norway” visar alltså både beställningar som levereras till Norge och beställare i Norge som väljer att leverera till något annat land, exempelvis Sverige.

Exportera beställningar

Om du vill exportera alla beställningar finns det en funktion som skapar en CSV- eller en SKV-fil som du kan redigera på din dator och sedan importera tillbaka eller till ett annat system.

Om du vill ha endast ett urval av alla beställningar kan du fylla i värden i sökfunktionen på sidan och sedan klicka på ”Exportera beställningar”, t.ex. om du endast vill exportera beställningar mellan två specifika datum.

Namnet på länder som exporteras står alltid på engelska, t.ex. ”Brazil”. Eventuella delstaterna eller provinser står på det aktuella landets huvudspråk, t.ex. ”Espírito Santo” (här: portugisiska).

Om du exporterar en CSV-fil används punkt som decimalavskiljare (t.ex. 13.20 kr) och om du exporterar en SKV-fil används komma (t.ex. 13,20 kr).

För att ändra dessa inställningar går du till ”Inställningar → Generellt” och bläddrar ner till ”Exportinställningar”.

Utför funktion på markerade beställningar

Om du vill skapa adressetiketter eller följesedlar kan du göra det här. Markera de aktuella beställningarna och välj sedan funktion.

Detaljerad orderinformation

Klicka på ordernumret för en beställning för att se detaljerad beställningsinformation.

Här visas all tillgänglig information om både beställaren och beställningen.

Du kan på vissa av blocken visa mer information genom att klicka på pilen i det övre högra hörnet. Om du t.ex. vill markera en beställning som betald men inte skickad klickar du på pilen på blocket ”Utför åtgärd”. Försäkra dig sedan om att endast den eller de åtgärder du vill utföra är markerade innan du klickar på knappen.

Hittade du svaret?