Bildspel

Bilspelet visas på första position av startsidans innehåll. Vill du inte visa ett bildspel lägger du inte till några bilder här.

Automatisk bildväxling

Om du har flera bilder uppladdade i bildspelet kan du välja om bilderna automatiskt ska växlas eller om kunden måste trycka vidare för att se nästa bild.

Bildväxlingssätt

Välj om bilderna ska glida in från sidan eller tonas fram/bort.

Beskärning

Bestäm om bilderna i bildspelet ska beskäras på något speciellt sätt. Om bilden inte förhåller sig till proportionerna nedan beskärs bilden enligt dessa inställningar.

Porportioner

Bestäm vilka proportioner* ditt bildspel ska ha. Standardinställningen är 3:1, detta går givetvis att justera.

Måtten på bildspelsytan beror på vilka proportioner du ställt in för bildspelet. Har du porportionerna 3:1 kan du ladda upp en bild som är 3000 x 1000 (måtten avser pixlar).

*Proportioner - Vi använder oss av exemplet att standardinställningen är 3:1 innebär det alltså att bilden är 3 gånger på bred som hög.

Du laddar upp bilder längst ner på sidan:

Textannonser

Textannonsen visas automatiskt på andra position av startsidans innehåll. Du kan ange upp till tre rader med text och länka till en sida i butiken, t.ex. en viss artikel eller artikelgrupp:

Skyltfönster

”Skyltfönster” visas på tredje position av startsidans innehåll.

I toppen på sidan kan du välja om du vill visa två stora celler och fyra små, endast två stora celler eller inga celler alls:

Måtten för de större varianterna av skyltfönster är 1110 x 884px. De små har måtten 1040 x 864px.

Bland inställningarna kan du se ikoner som indikerar för vilken av cellerna de efterföljande inställningarna gäller. Den mörka rutan är den cell som inställningarna kommer att appliceras på.

Horisontell respektive Vertikal textjustering

Om du vill kan du justera texten i cellen horisontellt eller vertikalt. Med dessa kan du t.ex. få texten att placeras mitt i cellen.

Text

En text på upp till 3 rader som visas i cellen. Storleken på texten bestäms automatiskt av temat utifrån i vilken av raderna du skriver in text.

Inverterad textfärg

Slå på denna inställning om bakgrunden i cellen kräver en mörkare eller ljusare färg för att texten ska framträda tydligt.

Bild

Du kan ange en bakgrundsbild för cellen.

Måtten för de större varianterna av skyltfönster är 1110 x 884px. De små har måtten 1040 x 864px.

Länk

Du kan ange att cellen länkas till t.ex. en artikel eller artikelgrupp.

Framhävda artiklar

”Framhävda artiklar” visas på fjärde position av startsidans innehåll. De visas som en tabell med 4 celler i bredd och kommer att innehålla de artiklar du väljer att lägga till. I cellen visas artikelns bild, namn och pris. Vill du inte visa något här lägger du helt enkelt inte till några artiklar.

Du kan välja att ange en rubrik för dina framhävda artiklar. Exempel på populära titlar är: Nyheter, Bästsäljare & Rea.

Hittade du svaret?