Läs detta innan du skapar en målomvanling i Analytics :)

Här hittar du information om hur du ställer in en målomvandling i Analytics. Målomvanling är att man vill spåra ett mål i sin shop. Exempel på mål kan vara att kunderna klickade in sig på den nya artikeln. Då vill man se hur många som gjort det, genom att skapa Målomvanling. Kom ihåg målomvanlig är inte e-handelsspårning. Hur man stället in e-handelspårning kan ni läsa här.

Skapa målomvandlig i Analytics

Logga in i Analytics-konto

Så här ställer du in Google Analytics-konto för responsiva teman för att aktivera spårning av genomförda mål. Detta mål som vi skapar nu ger dig en tratt på hur många kunder som kom till ett genomfört köp.

Börja med att logga in på ditt Google-konto och klicka på ”Kugghjulet”. 

Under ”Vy” hittar du ”Mål”.


Skapa ett omvandlingsmål
 

Skapa ett s.k. omvandlingsmål, för att mäta hur många av dina besökare som når t.ex. den kampanj sidan på en ny vara som ni lanserat. Skapa ett nytt omvandlingsmål genom att trycka ”Nytt mål”.

Som namn kan vi exempelvis skriva ”Genomfört köp”. Vid typ väljer vi ”Mål” och klickar ”Nästa steg”.

  1. Vid ”Målinställningar” väljer ni ”Anpassad” och sedan på ”Fortsätt”.
  2. Vid ”Målbeskrvining” skriver vi t.ex. ”Kampanj” sedan ska typ vara på ”Mål” och ”Fortsätt”.
  3. Vid ”Information om mål” väljer vi ”Börja med” och skriver adressen ”/den aritikeln eller artikelgurppen/” (utan citattecken). Bocka i: Skiftlägeskänsligt.
  4. ”Värde” låter vi vara av detta för att det finns en e-handelspårning som man istället kan aktivera ifall man vill följa värdet på era beställningar.
  5. Glöm inte att spara! :) 

Nu skall detta spåras och ni finner detta om ni går in på er profil → Omvandlingar → Översikt. Tänk på att statistiken som visas i Google Analytics är fördröjd med maximalt ett dygn, så resultat visas först ett dygn efter den första beställningen läggs. Notera också att beställningar som görs av en inloggad administratör inte rapporteras till Google Analytics.

Hittade du svaret?