Försäljning av nedladdningsbara filer

Med tilläggsfunktionen "Försäljning av nedladdningsbara filer" kan du sälja filer som köparen kan ladda ner efter betalning. Det kan handla om allt från mjukvaror och dokument till musik- och videofiler.

Om kunden har ett inloggningskonto kan den logga in i butiken och där se alla sina tidigare beställningar samt ladda ner redan beställda filer. Som butiksinnehavare kan du bestämma hur länge en viss fil ska vara tillgänglig för kunden.

Det maximala utrymmet för dina filer är 100 MB. Om du behöver mer utrymme än så kan du dock lägga filerna på en egen server. Vi skyddar dina filer för allmän åtkomst med hjälp av en krypteringsmetod. Maximal storlek per fil är här 300 MB. Större filer måste delas upp i flera mindre.

Version: Webshop Bas eller Webshop Plus

Beställ tilläggstjänsten under "Mitt abonnemang" i butikens administrationsgränssnitt. Försäljning av nedladdningsbara filer kostar 150 kr per månad exklusive moms.

Skapa en nedladdningsbar artikel

Skapa först en artikel som vanligt under "Sortiment -> Artiklar". Klicka sedan på fliken "Nedladdningsbara filer".

Klicka på "Lägg till fil".

Då kommer du till den här sidan:

Ladda upp en fil från din dator

Välj en fil från din dator och ladda upp. Max filstorlek är 10 MB/fil.

Ange en URL (extern länk)

Om du vill ladda upp filer från en egen server anger du filens fullständiga adress (URL), t.ex. http://min-domän.se/filer/filnamn.mp3

Begränsa tiden då filen är nedladdningsbar

Om du vill begränsa tiden som filen går att ladda ner efter köp anger du det här, t.ex. två dagar.

Så här ser det ut när du har laddat upp en fil:

Hittade du svaret?