I den här artikeln kan du läsa om:

  • Vad är en leveransmetod?
  • Skapa en leveransmetod
  • Skapa en frakttariff
  • Viktbaserad fraktavgift
  • Koppla en tariff till ett land/område
  • Fraktfritt över visst belopp i Sverige men inte för andra länder
  • Hämta i butik
  • Ställ in så att en leveransmetod hanterar "Rek. brev" och en annan "MyPack". 
  • Koppla leveransmetod till olika kundgrupper

Vad är en leveransmetod?

För att kassan ska fungera måste man ha minst en leveransmetod och via den ange till vilka länder/områden som butiken levererar till. Vissa butiker levererar endast inom Sverige och då räcker det med en leveransmetod och en tariff. Medan andra butiker levererar inom Norden, EU, utanför EU och/eller till hela världen. Man kan lösa detta via en eller flera leveransmetoder samt tariffer. 

Notera: Om man endast säljer digitala produkter (filer för nedladdning eller licenser/koder) så måste man ha en leveransmetod ändå för att kunna styra till vilka länder som ska få köpa artiklarna. Leveransmetoden kommer sedan att döljas automatiskt i kassan om man endast har digitala produkter i varukorgen.

Skapa en leveransmetod

Gå till Inställningar > Frakt och leverans > + Ny leveransmetod

Då kommer man in på första fliken i leveransmetoden som är "Egenskaper". 

Namn - Ange ett namn på leveransmetoden. Detta visas i kassan för kund. I detta exempel anger vi PostNord.

Beskrivning - Ange en kort beskrivning om man vill, annars kan man lämna tomt.

I rutan inställningar till höger finns följande:

Aktiv - Aktivera leveransmetoden. Är den inte i kryssad är den inte tillgänglig i kassan.

Förvald leveransmetod för kunden - Om man har flera olika leveransmetoder kan man kryssa i denna ruta på en av leveransmetoderna som gör att den är förvald i kassan för kunden.

Inaktivera för skrymmande artiklar - En funktion för skrymmande artiklar. Mer information finns på en separat manualsida: Skrymmande artiklar >>

Tillgängliga för kundtyp - Begränsa leveransmetoden för företag eller privatpersoner. Standardinställningen är "Alla". 

Fraktfritt - Vill man att beställningarna ska vara gratis över ett visst belopp kryssar man i rutan "Fraktfritt från visst köpbelopp". I detta exempel ska det vara fraktfritt över 199 kr. 

När man har fyllt i det man vill klickar man på "+ Lägg till" uppe till höger.
Klicka sedan till fliken "Frakttariffer". 

Skapa en frakttariff

På leveransmetoden under fliken "Frakttariffer" skapar man en eller flera tariffer för olika områden. Exempel på tariffer kan vara Sverige, Norge, Norden, Inom EU, Nordamerika osv. I detta exempel ska vi leverera inom Sverige så vi skapar endast en tariff. 

Klicka på "+Inför ny tariff".

Vi kommer då till följande sida:

Namn - Ange ett namn för landet/området som tariffen ska gälla för. 

Momssats (%) - Under Inställningar -> Moms ställer man in butikens grundinställningar för moms och där anger man en standardmoms för frakten. Denna momssats visas förifylld här och man kan ange en annan momssats om den inte ska vara samma som standardmomsen. 

Avgift - Om man vill ha en fast avgift på alla beställningar anger man den här. Vi går igenom viktbaserad frakt lite längre ner. 

I vårt exempel anger vi följande:


Viktbaserad fraktavgift

Om man inte vill ha en fast fraktavgift på leveransmetoden kan man skapa viktbaserade avgifter. Man måste först ange en fast avgift och klicka på spara. Då visas sedan en ny knapp under avgiften som heter "+ Ange viktintervall". 

Klicka på knappen "+ Ange viktintervall".

Då visas två fält, "Maxvikt (g)" och "Avgift - SEK". Ange en vikt i gram och en avgift. Klicka sedan på spara knappen. Upprepa sedan steget och skapa olika viktintervaller. 

I exemplet ovan har vi en maxvikt på 5 kg.

Notera: Om en kund handlar mycket och i detta fall har en varukorg som väger mer än 5 kg så kommer det visas en text i kassan som säger "Butiken kan inte leverera till valt land" och dom kan inte slutföra köpet. Därför bör man skapa ganska höga viktintervaller så att man inte missar stora/tunga beställningar. 

Koppla en tariff till ett land/område

Under fliken "Koppa tariff till leveransadress" ställer vi in vilken tariff som ska gälla för ett land eller område. Översta blocket heter "Standardtariff" och vill man leverera till hela världen och endast ha en tariff för detta så väljer man den vid "Ange standardtariff". 

Under blocket "Standardtariff" finns de olika världsdelarna.

I vårt exempel så vill vi endast leverera till Sverige. Klicka på ikonen ute till höger i blocket "Länder inom EU".

Då visas alla länder inom EU.

Leta upp Sverige nere till vänster och välj sedan tariffen vi skapade i listan. När det är klart ska det se ut så här. 

Klicka sedan på spara. 

När allt är klart så bör det se ut så här. 

Notera att vid "Ange standardtariff" så ska det stå ingen leverans. Det är korrekt. Man ska endast använda inställningen för standardtariff om man levererar till "Hela världen". 

Till höger i rutan "Länder inom EU" ska det stå som bilden visar, "Standardtariff: Ingen leverans" och sedan "Individuellt anpassade tariffer: 1", det är den svenska tariffen vi valde för Sverige. 

Nu har vi en leveransmetod som gäller för Sverige. När man kommer till kassan kommer kunderna endast välja Sverige som leveransland. 

Andra exempel

Exempel 1: Leverans inom Norden med tre olika tariffer
Om man vill leverera till alla länder i Norden kan man lösa detta med olika tariffer, i detta exempel skapar vi tre olika. 

Vi kopplar sedan dessa på följande sätt.

Inom EU

Utanför EU

Anledningen att vi valde att göra det på detta sätt är just momsreglerna som skiljer inom och utanför EU och då kan man ange olika fraktavgifter inom och utanför EU.

Exempel 2: Leverans inom EU med två olika tariffer
Om man vill leverera till hela EU kan man välja en tariff som övergripande vilket gör det väldigt enkelt. I detta fall har vi två tariffer, en för Sverige och en för resten av EU-länderna. 

I listan "Ange övergripande tariff för regionen" väljer vi tariffen "Inom EU". Då kommer alla länder i regionen få den tariffen förvald. Sedan väljer vi specifikt den svenska tariffen för Sverige. 

Glöm inte att spara. 

Fraktfritt över visst belopp i Sverige men inte för andra länder

En ganska vanlig inställning är att man exempelvis vill ha fraktfritt över 500 kr inom Sverige men inte för resten av länderna man levererar till. Detta får man lösa genom att skapa två leveransmetoder. En som endast gäller för Sverige och den andra som gäller för resten av länderna man levererar till. Skapa två leveransmetoder.

I detta exempel kommer PostNord endast hantera leverans inom Sverige och "DHL - Inom EU" hantera alla andra länder i EU. Leveransmetoden som ska gälla inom Sverige ställer vi in så här:

Vi kryssar i att det ska vara fraktfritt över 500 kr och sedan kopplar vi den svenska tariffen till enbart Sverige.

Den andra leveransmetoden ställer vi in så här:

Vi ser till att inte kryssa i "Fraktfritt" här. Sedan kopplar vi EU-tariffen för alla EU-länder förutom för Sverige som vi väljer "Ingen leverans" på.

Nu kommer endast svenska köpare få fraktfritt över 500 kr medan köpare från andra EU-länder betalar fraktavgift enligt butikens tariffer. 

Hämta i butik

Om man även har en fysisk butik kan det vara vanligt att kunderna kan betala i webbshoppen men sedan hämta ut varan i den fysiska butiken. Då vill man ha en leveransmetod som heter "Hämta i butik" som är gratis. Vi skapar en ny leveransmetod och döper den till "Hämta i butik". 

Ange en beskrivning om ni vill. Klicka sedan på "+ Lägg till".
Gå till fliken frakttariffer och skapa en ny tariff. I detta exempel vill vi att endast svenska kunder ska kunna välja denna leveransmetoden samt att det inte ska kosta något.

Klicka sedan på fliken "Koppla tariff till leveransadress" och välj svenska tariffen för Sverige.

Ställ in så att en leveransmetod hanterar "Rek. brev" och en annan "MyPack".

Om man exempelvis har integration till Pacsoft så vill man skicka vissa lätta beställningar med rekommenderat brev och resten av beställningarna via MyPack. Om man har angivit vikt på alla sina artiklar så kan man ställa in så att "rätt" leveransmetod visas för köparen. Det man behöver göra är att skapa två leveransmetoder, en för "Rek. brev" och en annan för "MyPack". 

Det viktigaste är sedan hur man ställer in vikten på tarifferna på respektive leveransmetod. I detta exempel så ska "Rek. brev" hantera vikter mellan 0 - 250 g och "MyPack" vikter mellan 251 g - 3000 g.

För rekommenderat brev ställer vi in följande:

Det viktigaste här är att "Minsta vikt" ska vara noll och att maxvikten är 250 g.

För MyPack ställer vi in följande:

Här börjar "minsta vikt" på 251 g och går sedan upp till 3 kg som är maxvikten för MyPack. När en kund kommer till kassan med en varukorg som väger under 250 g visas endast "Rek. brev" och väger den över 250 g visas endast "MyPack". 

Koppla leveransmetod till olika kundgrupper

[Endast Webshop Plus]
Vill man begränsa en leveransmetod till en eller flera kundgrupper så går det att göra. Klicka på fliken "Koppla till kundgrupper" på leveransmetoden.

Som default är "Samtliga kunder" förvald. Väljer man "Specifika kundgrupper" visas alla butikens kundgrupper i en lista under och man kan ställa in vilken eller vilka kundgrupper som ska ha tillgång till leveransmetoden. 

Hittade du svaret?