[Webshop Bas och Plus]

Gå in på kontrollpanelen hos Binero och navigera till ”Domän och webbplats” → ”DNS”.

Här syns de två domäner vi skall peka om, dvs '@' samt 'www'. Börja med att klicka på ”Redigera” bredvid '@'.

 1. Punkt i sorterad listaVid ”Type” skall ni välja 'A'.
 2. ”TTL” behöver inte ändras.
 3. Vid ”Data” skriver vi in följande (utan citattecken): ”192.121.104.141”.

Det bör se ut så här:

Glöm inte att spara.

Nu skall vi även redigera ”www”.

 1. Vid ”Type” skall ni välja 'CNAME'.
 2. ”TTL” behöver inte ändras.
 3. Vid ”Data” skriver ni in följande (utan citattecken): ”shop.textalk.se”
 4. Spara.

Efter att allt detta är klart så bör sidan se ut så här:

Notera att det kan ta upp till 90 minuter innan pekningarna är klara. Först när de är klara kan ni lägga till domännamnet i er webshop.

Att skapa och peka om en subdomän (exempelvis shop.dindomän.se)

 1. Klicka på ”Lägg till”.
 2. Vid ”Subdomän” skriver ni vad ni vill att er subdomän skall heta. I detta exempel har jag valt ”shop”.
 3. Vid ”Type” skall ni välja 'A'.
 4. ”TTL” behöver inte ändras.
 5. Vid ”Data” skriver ni följande (utan citattecken): ”192.121.104.141”.

Konfigurationen bör se ut så här:

Efter att ni sparat så bör de nu se ut så här för:

Notera att det kan ta upp till 90 minuter innan pekningarna är klara. Först när de är klara kan ni lägga till domännamnet i er webshop.

Komplettera med inställningar i webshopen

När 3 timmar har gått efter det att domänen pekats om kompletterar du med inställningar i webshop.

 1. Logga in i din butiks administrationsdel. Gå till ”Inställningar → Domäner & SEO → Domäner”.
 2. Lägg till ditt domännamn. Om du har pekat om din domän både med och utan ”www” mot våra servrar behöver du lägga till båda domänerna här.
 3. Klicka på fliken ”URL-inställningar” och välj domännamn för respektive språk.
 4. Det kommer nu att ta upp till 36 timmar innan din domän används i adressen till butikens sidor. Under den här tiden kan det hända att domänen växlar mellan din domän och ”shop.textalk.se”.
Hittade du svaret?