[Webshop Bas och Plus]

Gå in på kontrollpanelen hos Active24 och navigera till ”DNS” under ”Avancerade domännamnsinställningar”.

Att peka om en huvuddomän ('www.exempel.se' samt 'exempel.se')

Som standard bör det se ut så här:

Klicka på ”Redigera” bredvid subdomänen '@'.

 1. Vid ”Type” skall ni välja 'A'.
 2. ”TTL” behöver inte ändras.
 3. Vid ”Data” skriver vi in följande (utan citattecken): ”192.121.104.141”.
 4. Klicka nu på ”Lägg till”.

Nu klickar ni på ”Redigera” bredvid subdomänen 'www'.

 1. Vid ”Type” skall ni välja 'CNAME'.
 2. ”TTL” behöver inte ändras.
 3. Vid ”Data” skriver vi in följande (utan citattecken): ”shop.textalk.se”.
 4. Klicka nu på ”Lägg till”.

Nu är allt färdigredigerat och er DNS-editor bör nu se ut så här:

Notera att det kan ta upp till 2–3 timmar innan pekningarna är klara. Först när de är klara kan ni lägga till domännamnet i er webshop.

Att peka om en subdomän (exempelvis 'shop.exempel.se')

Klicka på ”Lägg till”.

 1. Vid ”Subdomän” skriver ni vad ni vill att er subdomän skall heta. I detta exempel har jag valt ”shop”.
 2. Vid ”Type” väljer ni 'A'.
 3. ”TTL” behöver inte ändras.
 4. Vid ”Data” skriver ni in följande (utan citattecken): ”192.121.104.141”.
 5. Klicka nu på ”Spara”.

Nu bör det se ut så här:

Notera att det kan ta upp till 2-3 timmar innan pekningarna är klara. Först när de är klara kan ni lägga till domännamnet i er webshop.

Komplettera med inställningar i webshopen

När 90 minuter gått efter det att domänen pekats om kompletterar du med inställningar i webshop.

 1. Logga in i din butiks administrationsdel. Gå till ”Inställningar → Domäner & SEO → Domäner”.
 2. Lägg till ditt domännamn. Om du har pekat om din domän både med och utan ”www” mot våra servrar behöver du lägga till båda domänerna här.
 3. Klicka på fliken ”URL-inställningar” och välj domännamn för respektive språk.
 4. Det kommer nu att ta upp till 36 timmar innan din domän används i adressen till butikens sidor. Under den här tiden kan det hända att domänen växlar mellan din domän och ”shop.textalk.se”.
Hittade du svaret?