[Webshop Bas och Plus]

Att peka om en huvuddomän ('www.exempel.se' samt 'exempel.se')

1. Logga in på Loopias kundzon.

2. Leta fram ”Domännamn” ungefär på mitten av sidan.

3. Klicka på ditt domännamn.

4. Vid ”Inställningar för dindomän.se” klickar ni i DNS.

4.1 Vid ”Mål” skriver ni in följande IP-adress (utan citationstecken): ”192.121.104.141”

4.2 Kryssa för rutan vid ”Synkronisera domännamnet och subdomänen www”

4.3 Vid ”Typ av pekning” väljer ni ”A”.

Så här bör det se ut när ni är klar:

4.4 Klicka sedan spara.
Notera att det kan ta upp till 12 timmar innan ompekningen är klar.

Att skapa och peka om en subdomän (exempelvis shop.dindomän.se)

Lägg till en subdomän

För att lägga till en subdomän så går loggar ni in på Loopias kundzon och navigerar till ”Lägg till / skapa…” på högersidan. Där klickar ni på ”Subdomän”.

1. Vid ”Till domännamn” väljer ni det rätta domännamnet om ni har flera.

2. Vid ”Ny subdomän” anger ni namnet på subdomänen, exempelvis ”shop”.

Det bör sedan se ut så här:

3. Klicka på ”Lägg till”.

Peka om en subdomän

1. Klicka på er nyskapade subdomän i vyn som på bilden ovan.

2. Vid ”Inställningar för dindomän.se” klickar ni i DNS.

2.1 Vid ”Mål” skriver ni in följande IP-adress (utan citationstecken): ”192.121.104.141”

2.2 Vid ”Typ av pekning” väljer ni ”A”.

Det bör se ut så här:

Notera att det kan ta upp till 12 timmar innan ompekningen är klar.

2.3 Klicka på ”Spara”.

Komplettera med inställningar i webshopen

När 90 minuter gått efter det att domänen pekats om kompletterar du med inställningar i webshop.

  1. Logga in i din butiks administrationsdel. Gå till ”Inställningar → Domäner & SEO → Domäner”.
  2. Lägg till ditt domännamn. Om du har pekat om din domän både med och utan ”www” mot våra servrar behöver du lägga till båda domänerna här.
  3. Klicka på fliken ”URL-inställningar” och välj domännamn för respektive språk.
  4. Det kommer nu att ta upp till 36 timmar innan din domän används i adressen till butikens sidor. Under den här tiden kan det hända att domänen växlar mellan din domän och ”shop.textalk.se”.
Hittade du svaret?