[Webshop Bas och Plus]

Att peka om en huvuddomän ('www.dindomän.se' samt 'dindomän.se')

1. Navigera till ”DNS” och välj sedan ”A/CNAME pekare”.

2. Här har ni en översikt över ert domännamn.

3. Här klickar ni på ”Modifiera” bredvid dindomän.se (utan ”www” före).

3.1 Låt ”Host” vara tom och låt ”TTL” vara satt till ”1”.

3.2 Vid ”Typ” skall ”A” vara valt.

3.3 Vid ”Peka mot” klistrar ni in följande IP-adress (utan citationstecken): ”192.121.104.141”

När ni är klar bör det se ut så här:

3.4 Spara ändringar.
Notera att det kan ta upp till 24 timmar innan ompekningen är klar.

4. Gå tillbaka och klicka på ”Modifiera” bredvid www.dindomän.se (med ”www” före).

4.1 Låt ”Host” vara som den är och låt ”TTL” vara satt till ”1”.

4.2 Vid ”Typ” skall ”CNAME” vara valt.

4.3 Vid ”Peka mot” klistrar ni in följande adress (utan citationstecken): ”shop.textalk.se”

När ni är klar bör det se ut så här:

4.4 Spara ändringar.
Notera att det kan ta upp till 24 timmar innan ompekningen är klar.

Att peka om en subdomän (exempelvis shop.dindomän.se)

1. Navigera till ”DNS” och välj sedan ”A/CNAME pekare”.

2. Här har ni en översikt över ert domännamn.

3. Klicka på ”Lägg till ny A/CNAME pekare

3.1 Vid ”Host” skriver ni in er subdomän, exempelvis ”shop”.

3.2 Låt ”TTL” vara satt till ”1”.

3.3 Vid ”Typ” skall ”A” vara valt.

3.4 Vid ”Peka mot” klistrar ni in följande IP-adress (utan citationstecken): ”192.121.104.141”

När ni är klar bör det se ut så här:

3.5 Klicka på ”Lägg till A/CNAME pekare”.
Notera att det kan ta upp till 24 timmar innan ompekningen är klar.

Komplettera med inställningar i webshopen

När 90 minuter gått efter det att domänen pekats om kompletterar du med inställningar i webshop.

  1. Logga in i din butiks administrationsdel. Gå till ”Inställningar → Domäner & SEO → Domäner”.
  2. Lägg till ditt domännamn. Om du har pekat om din domän både med och utan ”www” mot våra servrar behöver du lägga till båda domänerna här.
  3. Klicka på fliken ”URL-inställningar” och välj domännamn för respektive språk.
  4. Det kommer nu att ta upp till 36 timmar innan din domän används i adressen till butikens sidor. Under den här tiden kan det hända att domänen växlar mellan din domän och ”shop.textalk.se”.
Hittade du svaret?